Klik en luister!

Nederlandse Vereniging van Afasie Therapeuten (NVAT)

De Nederlandse Vereniging van Afasietherapeuten is opgericht in december 1996. Het is een vereniging voor logopedisten die zich door scholing en ervaring hebben gespecialiseerd in de behandeling van mensen met niet-aangeboren neurologische taal- en/of spraakstoornissen.

Klik en luister!