Klik en luister!

Luisteren en Onthouden: 1 woord

Je hoort een woord.

Dan zie je 4 plaatjes. 

Kies de tekening bij het woord, dat je net gehoord hebt.

Klik op de ronde pijl, om het woord nog een keer te horen.

Klik op het oranje vraagteken, om te controleren.

Per keer 10 items, iedere keer een andere selectie.

Deze oefening is er in 3 variaties:

  1. je ziet een plaatje en kiest uit 4 plaatjes
  2. je leest een woord en kiest uit 4 plaatjes
  3. je hoort een woord en kiest uit 4 plaatjes (de groene knop op deze pagina).

 

Klik en luister!